Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 29h
2018.12.22
dodany przez

Art. 29h. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 2.000.000 tys. zł przekazana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.