Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 29e
2018.12.22
dodany przez

Art. 29e. 1. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170), może być również wpłata z budżetu państwa w wysokości 2.100.000 tys. zł przekazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Do zmiany planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji na rok 2018 w zakresie środków, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych ani opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o których mowa w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.