Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 29d
2018.12.22
dodany przez

Art. 29d. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw transportu może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1.800.000 tys. zł na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.