Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 29b
2018.12.22
dodany przez

Art. 29b. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego do wysokości 150.000 tys. zł.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane w ramach limitu, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143 oraz z 2016 r. poz. 1592).

3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.