Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.04.2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Dz. U. z 2011 r. nr 61, poz. 305
Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz. 627
2009.04.03
zmieniony przez
2011.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. 1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-13, 16 i 17, § 15 pkt 1-8, § 16 ust. 1 pkt 1-13 i 14a oraz w § 17 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 i ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

2. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 oraz w § 17 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.

3. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

4. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-6 i § 16 ust. 1 pkt 1-4, 5-7 i 10-12, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.

5. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 15, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie.