Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.04.2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2005.04.27
do 2009.04.02
tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz. 627
Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz. 627
2009.04.03
zmieniony przez
2011.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9-12 i pkt 14 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru drogą elektroniczną w postaci plików danych zgodnych z formatem plików danych systemu informatycznego organu nadzoru.

2. W przypadku zmiany formatu plików, dostosowanie formatu plików przez podmiot przekazujący informacje następuje w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o formacie plików, chyba że organ nadzoru wskaże termin późniejszy.