Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.04.2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2005.04.27
do 2009.04.02
tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz. 627
Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz. 627
2009.04.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:

    1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

    2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

    3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy;

    4) opis zawartych transakcji;

    5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego.