Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.06.1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Dz. U. z 2011 r. nr 90, poz. 518
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.07.01
2011.05.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Osoba przystępująca do otwartego funduszu emerytalnego składa funduszowi deklarację przystąpienia do tego funduszu na formularzu umowy udostępnionym przez ten fundusz.

2. Formularz umowy zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu,

  2) deklaracje przystąpienia do funduszu,

  3) informacje i oświadczenie, o których mowa w § 3,

  4) pouczenie, że wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest obowiązkowe.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze dla:

  1) osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego,

  2) osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

4. Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny udostępnia ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.