Ustawa z dnia 25.05.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.01
 
zmieniony przez
art. 7 
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1200
2019.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. W latach 2017-2026 maksymalny limit kosztów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z tytułu realizacji zadań ustawowych wynosi w:

  1) 2017 r. - 53.911 tys. zł;

  2) 2018 r. - 54.185 tys. zł;

  3) 2019 r. - 55.512 tys. zł;

  4) 2020 r. - 56.899 tys. zł;

  5) 2021 r. - 58.320 tys. zł;

  6) 2022 r. - 59.777 tys. zł;

  7) 2023 r. - 61.271 tys. zł;

  8) 2024 r. - 62.802 tys. zł;

  9) 2025 r. - 64.371 tys. zł;

  10) 2026 r. - 65.978 tys. zł.

2. W latach 2017-2026 maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z tytułu realizacji zadań ustawowych wynosi w:

  1) 2017 r. - 26.723 tys. zł;

  2) 2018 r. - 26.102 tys. zł;

  3) 2019 r. - 28.827 tys. zł;

  4) 2020 r. - 29.086 tys. zł;

  5) 2021 r. - 29.352 tys. zł;

  6) 2022 r. - 29.025 tys. zł;

  7) 2023 r. - 29.304 tys. zł;

  8) 2024 r. - 27.691 tys. zł;

  9) 2025 r. - 27.985 tys. zł;

  10) 2026 r. - 28.684 tys. zł.

2a. W latach 2019-2026 maksymalny limit kosztów, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wynagrodzeń finansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego roku przekroczą 65% limitu przewidzianego na ten rok, plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zmienia się w pozycji "Pozostałe koszty funkcjonowania", w szczególności w zakresie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, w taki sposób, że wysokość tych kosztów w drugim półroczu tego roku obniża się o kwotę gwarantującą, że limit ten nie zostanie przekroczony.

4. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 2, po pierwszym półroczu danego roku przekroczą 65% limitu przewidzianego na ten rok, wysokość tych kosztów w drugim półroczu obniża się o kwotę gwarantującą, że limit ten nie zostanie przekroczony.

5. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji monitoruje wykorzystanie rocznych limitów kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3 i 4.