Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.02.05
do 2017.11.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 170
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 120, poz. 1252
2009.02.01
zmieniony przez
2013.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 170
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2148
2019.11.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2173
2020.03.01
zmieniony przez
2020.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1725
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. Świadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków Funduszu Pracy.