Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.02.05
do 2015.02.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 170
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2004 r. nr 120, poz. 1252
2012.03.01
zmieniony przez
2013.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 170
2015.03.01
zmieniony przez
2017.03.01
zmieniony przez
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2148
2019.03.01
zmieniony przez
2019.11.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2173
2020.03.01
zmieniony przez
2020.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1725
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 938,25 zł miesięcznie, z wyjątkiem świadczeń dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Uwaga od redakcji:
Zobacz aktualne kwoty świadczenia przedemerytalnego