Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2017 r. poz. 323

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.10.2017 r.

Na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2138).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Załącznik

AKC-U Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

AKC-U Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego