Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.13
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 43
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 17
2018.11.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2165
2019.05.16
zmieniony przez
2020.01.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 43
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1, powinny być wydatkowane w terminie:

  1) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5, 9, 11, 13 oraz 14;

  2) 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Główny Urząd Statystyczny - w przypadku środków, o których mowa w pkt 2;

  3) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 3, a w przypadku refundacji wydatków z tych środków - niezwłocznie po ich otrzymaniu;

  4) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6, 8 oraz 10;

  5) 12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w pkt 7;

  6) niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez beneficjentów tych środków - w przypadku środków, o których mowa w pkt 12;

  7) 18 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej - w przypadku środków, o których mowa w pkt 15.