Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.10.20
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 56. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  1) osób w podeszłym wieku;

  2) osób przewlekle somatycznie chorych;

  3) osób przewlekle psychicznie chorych;

  4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

  5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

  6) osób niepełnosprawnych fizycznie.