Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.09.05
do 2015.12.31
zmieniony przez
art. 1 

Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:

    1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

    2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

    3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

    3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;

    4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.