Ustawa z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.12.12
do 2017.11.12
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2001
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 2001
2017.11.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opracowuje następujące dane dotyczące pojazdów:

  1) markę;

  2) model (nazwę handlową);

  3) typ;

  4) wariant;

  5) wersję;

  6) kod Instytutu Transportu Samochodowego;

  7) rodzaj pojazdu;

  8) podrodzaj pojazdu;

  9) przeznaczenie pojazdu;

  10) kategorię pojazdu;

  11) numer świadectwa homologacji typu pojazdu lub numer świadectwa homologacji typu WE;

  12) odstępstwo od homologacji;

  13) liczbę miejsc siedzących;

  14) liczbę miejsc stojących;

  15) rodzaje paliwa;

  16) pojemność skokową silnika;

  17) maksymalną moc netto silnika;

  18) stosunek mocy silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);

  19) zamontowany katalizator;

  20) maksymalną masę całkowitą;

  21) dopuszczalną masę całkowitą;

  22) masę własną;

  23) maksymalną ładowność;

  24) dopuszczalną ładowność;

  25) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;

  26) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;

  27) największy dopuszczalny nacisk osi;

  28) największy maksymalny nacisk osi;

  29) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

  30) liczbę osi.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są używane przez starostów przy przekazywaniu danych do centralnej ewidencji pojazdów do dnia 3 czerwca 2018 r.