Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.12.02
do 2017.08.16
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
Istniejące wersje czasowe art. 259
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2017.08.17
zmieniony przez
2018.12.19
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 259. 1. Do dnia wyodrębnienia części budżetu państwa, o której mowa w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2017 r., realizacja działalności Krajowej Administracji Skarbowej odbywa się w ramach dotychczasowych części budżetu państwa.

2. Prezes Rady Ministrów może dokonać w roku 2017 przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe a częścią odpowiadającą finansowaniu Krajowej Administracji Skarbowej, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.