Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.12.02
do 2017.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
Istniejące wersje czasowe art. 172
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1948
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 172. Powołanie na stanowisko:

  1) dyrektora izby administracji skarbowej,

  2) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

  3) naczelnika urzędu skarbowego,

  4) naczelnika urzędu celno-skarbowego,

  5) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,

  6) dyrektora Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej

- jest równoznaczne z przyjęciem propozycji pracy albo pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.