Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.02.06
do 2019.04.25
dodany przez
art. 89 

Art. 52c. Organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.