Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.12.02
do 2018.03.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1947
Istniejące wersje czasowe art. 98
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 1947
2018.03.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 508
2019.01.02
zmieniony przez
2019.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 768
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 98. W zakresie nieregulowanym w niniejszym rozdziale do audytu stosuje się odpowiednio:

    1) przepisy art. 62 ust. 1, 2, 8 i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1-5, 7-11 i 17, ust. 3 i 4, art. 72 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 8-11 oraz ust. 2, art. 73, art. 76, art. 79 oraz art. 81 ust. 1-6;

    2) przepisy art. 12, art. 143, art. 180-181a, art. 193a-197, rozdziałów 2, 3a, 5, 6, 9, z wyjątkiem art. 171a, oraz rozdziałów 22 i 23 działu IV Ordynacji podatkowej.