Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.10.01
do 2019.01.28
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 956
2018.01.01
zmieniony przez
2018.10.01
zmieniony przez
2019.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 172
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
DEK-Z. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna

DEK-Z. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna

DEK-Z. Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracja ewidencyjna