Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.03.08
do 2014.06.29
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 8, poz. 42
2011.03.08
zmieniony przez
2014.06.30
zmieniony przez
2015.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 690
2015.10.01
zmieniony przez
2016.07.01
zmieniony przez
2016.10.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1758
2018.06.28
zmieniony przez
2019.07.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1218
2022.07.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1502
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Wn-U-A. Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz