Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.07.20
do 2018.07.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 542
2017.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1398
2018.07.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. 1. System nadzoru rynku tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami nadzoru rynku", oraz organy celne.

2. Kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia prowadzą:

  1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;

  2) inspektorzy pracy;

  3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  4) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

  5) organy nadzoru budowlanego;

  6) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

  7) dyrektorzy urzędów morskich;

  8) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego;

  9) dyrektorzy okręgowych urzędów miar. 

3. Postępowania, o których mowa w art. 76 ust. 1 i art. 85 ust. 1, prowadzą:

  1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem UOKiK";

  2) okręgowi inspektorzy pracy;

  3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  4) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

  5) organy nadzoru budowlanego;

  6) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

  7) dyrektorzy urzędów morskich;

  8) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego;

  9) Prezes Głównego Urzędu Miar.