Ustawa z dnia 11.03.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.01
do 2016.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 437
Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2016 r. poz. 437
2017.01.01
zmieniony przez
2017.06.14
zmieniony przez
2017.08.12
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5, 81 i 109, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.