Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.03
do 2021.12.19
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Istniejące wersje czasowe art. 36
2013.11.29 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 290
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
2018.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
2019.06.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
2020.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
2021.12.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:

  1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;

  2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;

  3) określa terminy rozbiórki:

   a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,

   b) tymczasowych obiektów budowlanych;

  4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;

  5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55;

  6) (uchylony)

2. (uchylony)