Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.03.08
do 2017.07.05
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 290
Istniejące wersje czasowe art. 21
2013.11.29 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
2016.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 290
2017.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
2018.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
2019.06.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
2020.08.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
2021.12.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
2022.01.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

    1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

    2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

      a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

      b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.