Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.05.21
do 2015.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 704
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.01.01
zmieniony przez
2013.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1403
2015.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 704
2016.01.01
zmieniony przez
2016.03.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 277
2017.10.01
zmieniony przez
2017.12.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2336
2019.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 299
2020.02.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 174
2021.02.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 266
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są:

  1) emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza, lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;

  2) renta rolnicza szkoleniowa;

  3) renta rodzinna;

  4) emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin;

  5) dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4;

  6) zasiłek pogrzebowy.