Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.12.30
do 2018.02.25
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2283
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2283
2018.02.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 428
2019.02.21
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego, ich wzory i elementy znaków akcyzy;

  2) kryteria jakościowe znaków akcyzy;

  3) szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich opakowania jednostkowe;

  4) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych;

  5) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy, wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy;

  6) wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;

  7) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wysokość kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy;

  8) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia;

  9) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy;

  10) sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy;

  11) szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy;

  12) sposób zwrotu znaków akcyzy;

  13) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych;

  14) zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.