Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.12.28
do 2019.09.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2212
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2212
2019.09.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. W przypadku podmiotu posiadającego certyfikat przewoźnika lotniczego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421), i koncesję na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, udzieloną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 164 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.), prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, nie stosuje się art. 48 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.