Ustawa z dnia 16.12.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.12.24
do 2016.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2183
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 2183
2017.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.