Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.10.07
do 2020.02.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
Istniejące wersje czasowe art. 59
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2020.02.29
zmieniony przez
2020.10.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1893
2022.01.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 59. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposób ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sporządzania i przekazywania tych zaświadczeń.