Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.10.07
do 2020.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
Istniejące wersje czasowe art. 92
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1466
2019.01.01
zmieniony przez
2019.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1895
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 92. Administracyjne kary pieniężne wynoszą:

  1) w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 4-10, 29, 30, 35, 39 i 40 - od 10.000 zł do 1.000.000 zł;

  2) w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 1-3, 12-14, 17-21, 33, 34, 36-38, 41 i 46 - od 15.000 zł do 500.000 zł;

  3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 11, 15, 16, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 45, 47 i 48 - od 10 000 zł do 400.000 zł;

  4) w przypadku, o którym mowa w art. 91 pkt 44 - od 15 000 zł do 1.000.000 zł;

  5) w przypadku, o którym mowa w art. 91 pkt 22-24 i 26 - od 5.000 zł do 500.000 zł;

  6) w przypadku, o którym mowa w art. 91 pkt 25 - od 5.000 zł do 300.000 zł.