Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.10.20
do 2016.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1649
Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1649
2017.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Zastawy skarbowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2017 r. stają się zastawami skarbowymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dane zawarte w rejestrach zastawów skarbowych i Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych prowadzonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stają się danymi Rejestru Zastawów Skarbowych, o którym mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.