Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.09.10
do 2015.11.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1357
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1357
2015.11.10
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Przepisy art. 481 § 21-23 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do czynności prawnych dokonanych po dniu wejścia w życie art. 2.