Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1337

Art. 1. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) użyte w art. 74-78 wyrazy "1 stycznia 2016 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2018 r.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.