Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.06.04
 
zmieniony przez
art. 5 
Istniejące wersje czasowe art. 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2017.10.20
zmieniony przez
2018.06.04
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9. 1. Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Decyzje wydane na podstawie art. 80c ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność.

3. Decyzje wydane na podstawie art. 100c ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.