Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.08.31
do 2015.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
2015.12.31
zmieniony przez
2017.01.01
zmieniony przez
2017.10.20
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 7, w zakresie gromadzenia w centralnej ewidencji pojazdów danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe oraz art. 1 pkt 8, w zakresie przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe przez sąd, który dokonał wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

    2) art. 6 pkt 5-7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)