Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.04.27
do 2018.04.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 798
Istniejące wersje czasowe art. 105q
2015.02.05 Tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 184
2017.02.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 229
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 798
2018.04.30
zmieniony przez
2019.02.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 369
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 105q. Do przeszukania, o którym mowa w art. 105n, stosuje się odpowiednio przepisy:

    1) art. 105a ust. 2-7, art. 105b, art. 105d-105h, art. 105j i art. 105k;

    2) art. 80a ust. 1 i art. 80b zdanie pierwsze ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale;

    3) art. 180, art. 224 § 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 236a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego; sądem właściwym na potrzeby stosowania tych przepisów jest sąd ochrony konkurencji i konsumentów.