Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.12.01
 
dodany przez
art. 24 
Istniejące wersje czasowe art. 30a
2020.12.01
dodany przez

Art. 30a. Postanowienie o powołaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz prawomocne postanowienie o zmianie, odwołaniu albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz organów, do których przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio, obwieszcza się.