Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.12.01
 
dodany przez
art. 24 
Istniejące wersje czasowe art. 5a
2020.12.01
dodany przez

Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "Rejestrze", należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Zadłużonych.