Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.09.29
do 2016.10.08
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574

Art. 375. 1. Restrukturyzację spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, uregulowaną niniejszą ustawą, przeprowadza się wyłącznie w postępowaniu układowym.

2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zgłosić wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Propozycje układowe mogą złożyć również członkowie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej reprezentujący dwie trzecie funduszu udziałowego kasy.

4. Przepisy art. 368-374 stosuje się odpowiednio.