Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.07.14
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
Istniejące wersje czasowe art. 380
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
2016.01.01
uchylony przez
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574
2017.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
2019.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 380. 1. Przy zawieraniu układu kurator głosuje sumą wierzytelności posiadaczy listów zastawnych objętych układem, przy czym przysługuje mu jeden głos od każdej sumy, która wynika z podziału sumy innych wierzytelności uprawniających do głosowania przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności.

2. W przypadku gdy posiadacze listów zastawnych głosują na zgromadzeniu wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika, siłę głosów kuratora pomniejsza się o wartość wierzytelności głosujących posiadaczy listów zastawnych, a liczbę przysługujących kuratorowi głosów - o liczbę głosujących posiadaczy listów zastawnych.