Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.07.14
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978

Art. 379. W spisie wierzytelności zarządca ujmuje łącznie posiadaczy listów zastawnych, wskazując sumę:

    1) nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania układowego listów zastawnych, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek;

    2) listów zastawnych oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania układowego oraz premii przewidzianej w planie.