Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.07.14
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
Istniejące wersje czasowe art. 376
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 978
2016.01.01
uchylony przez
2016.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1574
2017.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1508
2019.02.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 243
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 376. 1. Do reprezentowania praw posiadaczy listów zastawnych sąd ustanawia kuratora. Przed ustanowieniem kuratora sąd zasięga opinii Komisji Nadzoru Finansowego co do osoby kuratora.

2. Posiadacze listów zastawnych mogą działać w postępowaniu układowym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu układowym przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza posiadaczy listów zastawnych do udziału w postępowaniu układowym po wykazaniu, że przysługują im prawa z listów zastawnych.