Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.06.28
do 2011.12.31
zmieniony przez
art. 1 
Dz. U. z 2009 r. nr 79, poz. 670
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.06.28
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1155
2019.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1412
2022.05.29
zmieniony przez
2022.07.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1473
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

  1) zapisów na wykresówkach;

  2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

  3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

  4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;

  5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:

  1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;

  2) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.