Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.03.2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.03.25
do 2015.09.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 422
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 422
2015.10.01
zmieniony przez
2016.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 481
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Właściwe izby celne, na których rachunki bankowe dokonuje się wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunków bankowych dokonuje się wypłat kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie, określa załącznik do rozporządzenia.