Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.03.2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.04.11
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 481
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2015 r. poz. 422
2015.10.01
zmieniony przez
2016.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 481
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Właściwą izbą celną, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, jest Izba Celna w Krakowie, której terytorialny zasięg w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.