Ustawa z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.12.10
do 2016.09.08
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2099
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.06.01
2011.01.01
zmieniony przez
2013.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 254
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2099
2016.09.09
zmieniony przez
2017.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1222
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1252
2019.04.01
zmieniony przez
2019.11.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2136
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:

  1) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - sześciokrotności,

  2) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 3 - czterokrotności,

  3) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 4-6 - sześciokrotności,

  4) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 7 - czterokrotności,

  5) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 8-10:

   a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej - sześciokrotności,

   b) utworzonych lub nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub terenowy organ administracji rządowej - czterokrotności,

  6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 - trzykrotności,

  7) dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłości podmiotów, o których mowa w art. 1 - czterokrotności,

  8) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 7 - jednego,

  9) (uchylony)

  10) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 10 - czterokrotności

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.