Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.01
do 2018.03.15
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1842
2016.01.01
zmieniony przez
2016.11.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879
2017.03.01
zmieniony przez
2018.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 559
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 923
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, doręcza naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce stosowania zwolnienia, oryginał decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia lub jej uwierzytelnioną urzędowo kopię.

2. (uchylony)

3. (uchylony)