Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.12.07
 
uchylony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.01.01
2011.12.07
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2a. (uchylony)